Swansea University Hafan - Sefydliad Hywel Dda

English Cysylltu â Ni Ysgol y Gyfraith Hafan

Welcome to Hywel Dda Institute

Mae Sefydliad Hywel Dda yn darparu arweiniad, cyfeiriad, cydlyniad a llwyfan ar gyfer ymchwil o fewn Ysgol y Gyfraith sydd yn dod o dan y pennawd bras, ‘Cymru’r Gyfraith’. Prif genhadaeth Sefydliad Hywel Dda yw cyfrannu i ddatblygiad a chynhaliad Cymru’r Gyfraith trwy hyrwyddo a galluogi ymchwil a ffurfiau eraill o ysgolheictod sydd yn cyrraedd safon rhagoriaeth y gellir ei gymharu gyda’r safonau rhyngwladol uchaf.

Bydd y Sefydliad hefyd yn ffynhonnell arbenigedd ar Gymru’r Gyfraith er budd y gymuned gyfreithiol a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru a thu hwnt, a bydd yn datblygu mentrau newydd a fydd yn galluogi partneriaethau ehangach trwy ddyrannu gwybodaeth.