Am y Gynhadledd

Mae'r Coleg wrth ei fodd ei fod yn cynnal Cynhadledd Cymru'r Gyfraith eleni, sef digwyddiad blynyddol yn arddangos datblygiadau yn y gyfraith yng Nghymru.

Mae'r Gynhadledd yn cwmpasu maes cyfraith Cymru sy'n datblygu'n gyflym, ac mae'n canolbwyntio hefyd ar heriau ymarferol pob dydd ymarfer y gyfraith mewn amgylchedd Cymreig.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cynrychiolwyr o bob rhan o gymuned y gyfraith, gan gynnwys ymarferwyr, academyddion, myfyrwyr, barnwyr a phobl eraill y mae ganddynt ddiddordeb yn y gyfraith yng Nghymru. Darperir dros chwe awr o hyfforddiant proffesiynol parhaus.

Y Gynhadledd bydd ein cyfle olaf hefyd i glywed oddi wrth yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd cyn iddo ymddeol fel Arglwydd Prif Ustus Cymru a Lloegr ac yn gyfle cyntaf i glywed oddi wrth Syr David Lloyd Jones yn dilyn ei benodiad hanesyddol fel yr ustus Cymreig cyntaf i eistedd yng Ngoruchaf Lys y DU.

Dyddiad: 15 Medi 2017

Lleoliad: Neuadd Fawr Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Dilynwch y sgwrs ar Twitter: #legalwales

Anfonwch e-bost legalwales@swansea.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach. 

Am wybodaeth am archebu gofod arddangos ac am noddi'r Gynhadledd cliciwch yma.