Darpariaeth Iaith Gymraeg

Yn frwd dros hyrwyddo’r Gymraeg

Gyda nifer o staff yn siarad Cymraeg, gan gynnwys ein Pennaeth ysgol, rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mentor Academaidd sy’n siarad Cymraeg
  • Rhai modiwlau a seminarau ar gael yn Gymraeg
  • Y cyfle i gyflwyno gwaith a asesir a sefyll arholiadau yn Gymraeg, hyd yn oed os yw’r modiwlau wedi cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Saesneg.

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Mae myfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - dyddiad cau ym Mis Mai.

Mae Academi Hywel Teifi yn cynnig ysgoloriaeth mewnol o £300 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn yn Gymraeg, neu fwrsariaeth o £100 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 5credyd y flwyddyn yn Gymraeg. Mae modd ymgeisio am rhain yn flynyddol ar ddechrau tymor yr Hydref.

Modiwlau a seminarau a gynigir yn Gymraeg

Blwyddyn 1
• Cyfraith Contract
• Cyfraith Cyhoeddus

Blwyddyn 2
• Cyfraith Trosedd
• Cyfraith Tir
• Statws y Gymraeg

Blwyddyn 3
• Cyfraith Hywel
• Cymraeg y Gyfraith
• Hawliau Iaith yn y Cyd-destun Rhyngwladol
• Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg

Lisa Penfold - LLB y Gyfraith

320 x 240Roedd un o'm hoff bethau am astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe yn cael y cyfle i astudio'n rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi manteisio ar fy astudiaethau'n fawr wrth i mi deimlo'n fwy cyfforddus a hyderus wrth ysgrifennu a chyfathrebu yn y Gymraeg gan mai fy iaith gyntaf ydyw.

Rwyf wedi mwynhau mynychu seminarau'r iaith Gymraeg gan fod y grwpiau'n llawer llai ac roeddwn i'n teimlo'n fwy cyfforddus ateb cwestiynau a mynegi fy marn yn Gymraeg. Roedd y darlithwyr yn ddefnyddiol iawn ac roedd ganddynt fwy o amser i ateb unrhyw ymholiadau ac i helpu gydag unrhyw broblemau.

Un o'r uchafbwyntiau i mi oedd y cyfle i wneud llawer o ffrindiau newydd a chwrdd â chyd-siaradwyr Cymraeg, i gyd wrth astudio yn fy mamiaith.