Canolfan Cudd-Ymchwil Bygythiadau Seiber

Enw da yn rhyngwladol am arbenigedd seiberofod

Mae CyTIC yn cyfuno amryw o ddiddordebau ymchwil Prifysgol Abertawe a phartneriaid cydweithredol i helpu i ddatblygu technolegau a phrosesau i asiantaethau diogelwch, swyddogion gorfodi’r gyfraith, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr.

 Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ein hymchwil ar seiberderfysgaeth a defnydd  terfysgwyr o’r rhyngrwyd at ddibenion propaganda, radicaleiddio a recriwtio. Mae wedi cynnal Gweithdy Ymchwil Uwch ar y thema hon, gyda chymorth Raglen NATO, Gwyddoniaeth dros Heddwch a Diogelwch. Mae’r partneriaid allweddol yn cynnwys Prifysgol Dinas Dulyn, Prifysgol Talaith Georgia, Prifysgol Massachusetts Lowell, Prifysgol Grenoble, Prifysgol Leiden a Phrifysgol Edith Cowan.

Cydweithio a chydnabod

Rydym yn rhan o fenter TechAgainstTerrorism, sef menter a gafodd ei hyrwyddo’n uniongyrchol gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i ymwneud â chwmnïau technoleg llai a newydd i helpu i adeiladu gallu gweithredol ac i lywio’r trafod ar y modd dy mae terfysgwyr yn defnyddio’u llwyfannau. 

Mae dau aelod o dîm Project Cyberterrorism wedi ennill Dyfarniadau Diogelwch Seiber Comisiwn Fulbright, gan eu galluogi i dreulio cyfnod estynedig ar absenoldeb ymchwil ym Mhrifysgol California, Santa Barbara. Mae aelod o’r tîm hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori EUROPOL ar bropaganda ar-lein terfysgwyr

 

Partneriaid Cydweithredol

Mae partneriaid cydweithredol y Ganolfan yn cynnwys:


• Facebook
• ICT4Peace
• Awdurdod Cenedlaethol Adrannau’r Heddlu Gwrthderfysgol
• Canolfan Ragoriaeth NATO – Amddiffyn yn erbyn Terfysgaeth
• Canolfan Ragoriaeth Gydweithredol Seiber-Amddiffyn NATO
• Sefydliad y Gwasanaethau Brenhinol Unedig
• Sefydliad Ymchwil Troseddau Rhyngranbarthol y Cenhedloedd Unedig