Y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg

Y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg

Mae'r Ganolfan ar gyfer Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg, a sefydlwyd ym 1994, yn ganolbwynt ar gyfer ymchwil droseddeg yn Ysgol y Gyfraith ac ar gyfer cydweithio gyda Cholegau eraill yn Abertawe, Prifysgolion a phartneriaid eraill.

Nodau ac amcanion y Ganolfan yw:

  • I hyrwyddo a chynnal ymchwil cyfiawnder troseddol a throseddeg o arwyddocâd rhyngwladol yng Nghymru ac mewn aelod-wladwriaethau eraill o'r Gymuned Ewropeaidd
  • I hyrwyddo lledaenu gwybodaeth ynghylch: i) ymchwil cyfiawnder troseddol a throseddeg, a ii) gwybodaeth polisi ac ymarfer ar draws Ewrop drwy strategaeth gyhoeddi effeithiol ac aelodaeth â chymdeithasau Ewropeaidd proffesiynol
  • I ddatblygu dull rhyngddisgyblaethol a rhyng-golegol o gynnal ymchwil
  • I oruchwylio myfyrwyr sy'n dilyn graddau uwch a graddau ymchwil

Gweledigaeth strategol y Ganolfan yw cynhyrchu gwybodaeth droseddeg gymhwysol newydd yn seiliedig ar ymchwil er mwyn hyrwyddo diddordebau ymchwil ar y cyd ac unigol staff y ganolfan drwy gydweithio (yn aml yn rhyngddisgyblaethol a rhwng sefydliadau) ac mewn partneriaethau, i gynnal ymchwil droseddeg gymhwysol a ariannir yn allanol sy'n rhagorol yn rhyngwladol ac i gynyddu cydnabyddiaeth y Ganolfan a'i staff yn rhyngwladol yn y cyswllt hwn.

Mae Staff yn y Ganolfan yn weithgar ym maes ymchwil ac mae ganddynt ddiddordebau ymchwil mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys: goruchwylio yn y gymuned, rheoli troseddwyr, seiberderfysgaeth, gwaith rhyw, polisi ac ymarfer cyfiawnder ieuenctid, camddefnyddio sylweddau a pholisi a thrin troseddwyr rhyw.

Mae'r Ganolfan wedi ennill statws Canolfan Hyfforddiant Doethurol (DTC) y Cyngor Ymchwil Economaidd Chymdeithasol ac rydym yn croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr ymchwil.