Ceisiadau am ariannu sbarduno

Ceisiadau am ariannu sbarduno

Ar ddydd Llun, 22 Ionawr 2018, cyhoeddodd y Dirprwy Is-ganghellor Steve Wilks y newyddion cyffrous y byddai cyfle newydd i wneud cais am ariannu sbarduno.

O ganlyniad i lwyddiant y dyraniad cychwynnol, mae'n bleser gan y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd allu cynnig grantiau ariannu sbarduno am ail flwyddyn.

Bydd yr alwad ariannu sbarduno ar agor tan 9 Mawrth 2018, gyda deg grant teithio gwerth hyd at £500 yr un ar gael i staff Prifysgol Abertawe er mwyn gwella ac ehangu partneriaeth strategol Abertawe-Grenoble.

Yn 2017, gwariodd y rhai a gafodd grant yr arian ar bethau megis: sefydlu cynadleddau, paratoi cyhoeddiadau ar y cyd, rhwydweithio, a pharatoi ceisiadau ariannu ymchwil. Yn ogystal, gyda chymorth ariannu sbarduno, mae nifer o Golegau'n ceisio datblygu rhaglenni strategol.

I wneud cais am grant teithio, cysylltwch â ni drwy e-bost.