partneriaeth sefydliadol Abertawe‐Grenoble.

null

Sefydlwyd partneriaeth strategol Abertawe ‐ Grenoble yn 2012/13. Cydweithrediad amlddisgyblaethol unigryw ar draws y sefydliad cyfan yw hon â Communauté
Université Grenoble Alpes (COMUE), sy'n gymuned o brifysgolion (gan gynnwys Université Grenoble Alpes), sefydliadau addysg uwch (gan gynnwys Sefydliad Technoleg Grenoble) a sefydliadau ymchwil yn rhanbarth Rhône‐Alpes Ffrainc.