Ein Gwasanaethau

Gall y Tîm Partneriaethau Academaidd:

 • Roi cyngor ac arweiniad arbenigol wrth drafod a gweithredu gweithgarwch cydweithredol.
 • Rhoi arweiniad cam wrth gam trwy brosesau sicrhau ansawdd sy’n rheoli partneriaethau.
 • Ymgymryd ag asesiad diwydrwydd dyladwy cyfreithiol ac ariannol ar eich rhan.
 • Eich cynorthwyo chi wrth gynnal asesiad diwydrwydd dyladwy academaidd ac asesiad risg ar eich partner arfaethedig.
 • Eich tywys trwy’r broses o ail-drafod partneriaethau presennol.
 • Rhyngweithio â Gwasanaethau Proffesiynol eraill ar eich rhan i gefnogi’ch uchelgeisiau cydweithredol.
 • Hwyluso rhannu arbenigedd ar draws y Brifysgol.
 • Cynnig hyfforddiant pwrpasol i’ch staff ar sefydlu a gweithredu partneriaethau academaidd.
 • Mynd gyda chi ar ymweliadau â phartneriaid addysg, partneriaid masnachol a darpar bartneriaid i gynnig cymorth ymarferol.
 • Eich cynghori chi am unrhyw beryglon ac adnabod unrhyw faterion cyfreithiol neu reoleiddiol y bydd yn rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt.
 • Archwilio cyfleoedd cyllid ar gyfer mentrau newydd a chynorthwyo Colegau wrth ddatblygu a chyflwyno cynigion.
 • Llunio cytundebau cyfreithiol i fod yn sail i bartneriaethau academaidd newydd.

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener