Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academiadd

Croeso i'r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd

Bydd y tîm Partneriaethau Academaidd yn gweithio gyda chi i sefydlu partneriaethau academaidd llwyddiannus â sefydliadau addysg a masnachol yn fyd-eang. Rydym yn darparu gwasanaeth cefnogi proffesiynol, dibynadwy ac effeithiol i staff academaidd a gweinyddol, ym Mhrifysgol Abertawe ac yn ein partneriaid allanol. Rydym yn ffurfioli cysylltiadau â sefydliadau a chyrff allanol er mwyn darparu rhaglenni cydweithredol sydd  â phwyslais amlwg ar sicrhau y bydd pob myfyriwr neu ddysgwr, lle bynnag y mae'n astudio a beth bynnag yw lefel ei ddyfarniad, yn cael profiad dysgu rhagorol a gwobrwyol.

Manylion Cyswllt

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd
Llawr Cyntaf, Ystafelloedd 146-155
Adeilad Talbot
Campws Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
SA2 8PP

Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn:  +44 1792 295604

E-bost:  academicpartnerships@swansea.ac.uk

Oriau'r Swyddfa:  9.00-17.00 LLun-Gwener

Ceisiadau am ariannu sbarduno

Ar ddydd Llun, 22 Ionawr 2018, cyhoeddodd y Dirprwy Is-ganghellor Steve Wilks y newyddion cyffrous y byddai cyfle newydd i wneud cais am ariannu sbarduno.

O ganlyniad i lwyddiant y dyraniad cychwynnol, mae'n bleser gan y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd allu cynnig grantiau ariannu sbarduno am ail flwyddyn.

Bydd yr alwad ariannu sbarduno ar agor tan 9 Mawrth 2018, gyda deg grant teithio gwerth hyd at £500 yr un ar gael i staff Prifysgol Abertawe er mwyn gwella ac ehangu partneriaeth strategol Abertawe-Grenoble.

Yn 2017, gwariodd y rhai a gafodd grant yr arian ar bethau megis: sefydlu cynadleddau, paratoi cyhoeddiadau ar y cyd, rhwydweithio, a pharatoi ceisiadau ariannu ymchwil. Yn ogystal, gyda chymorth ariannu sbarduno, mae nifer o Golegau'n ceisio datblygu rhaglenni strategol.

I wneud cais am grant teithio, cysylltwch â ni drwy e-bost.