Dirprwy Is-ganghellor (Profiad y Myfyrwyr)

Steve WilksGraddiodd yr Athro Wilks o Brifysgol Caerdydd â BSc ym 1988 ac enillodd PhD mewn Ffiseg ym 1992, gan ymchwilio i ddulliau o reoli nodweddion electronig cysylltiadau lled-ddargludyddion sy'n berthnasol i ddyfeisiau a ddatblygir yn y diwydiant electroneg. Symudodd yr Athro Wilks i Abertawe fel darlithydd ym 1994 a dyfarnwyd cadair bersonol iddo yn 2000. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae ei faes ymchwil wedi symud i gyfeiriad dyfeisiadau a synwyryddion nanoraddfa, gan ddefnyddio methodolegau mewnchwilydd sganio. Yn 2002, sefydlodd y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol yn Abertawe a dechreuodd ymgymryd â gwaith trawsddisgyblaethol gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio nanodechnoleg mewn meddygaeth sy'n ymwneud â diagnosteg uwch-sensitif. Roedd yr Athro Wilks yn un o gyfarwyddwyr sefydlu'r Ganolfan Nanoiechyd yn Abertawe, ac mae wedi cyhoeddi dros 100 o bapurau ac wedi denu dros £33M mewn incwm ymchwil.

Yn ystod ei yrfa, mae'r Athro Wilks wedi ymgymryd â llawer o rolau arweinyddiaeth: Pennaeth y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol (2002-2007); Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg (2007-20011); Pennaeth sefydlu'r Coleg Gwyddoniaeth yn Abertawe (2011-2014); Darpar Ddirprwy Is-ganghellor (2013-2014) a Dirprwy Is-ganghellor ers 2014.

Mae'r Athro Wilks yn goruchwylio gweithgareddau Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Abertawe, yn ogystal â mentrau ar draws y sefydliad sy'n gysylltiedig â phrosiectau sylweddol a ariennir yn allanol; partneriaethau cydweithredu rhyngwladol; ymgysylltu â myfyrwyr; datblygiadau chwaraeon; creu Prifysgol iach a rheoli newid. Er mwyn gwella  perfformiad y sefydliad yn barhaus, mae'n arwain sawl prosiect newid i ddatblygu a gwreiddio: fframwaith arweinyddiaeth broffesiynol; gwerthoedd ac ymddygiadau sefydliadol; llwybrau gyrfa academaidd ac adolygiad o swyddogaethau gwasanaeth proffesiynol.

Mae'r Athro Wilks hefyd yn gweithio'n agos gyda chyrff allanol megis y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a Chyngor y Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) lle mae'n arweinydd sefydliadol, a chydag asiantaethau'r Llywodraeth a llunwyr polisi. Mae'r Athro Wilks yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Sefydliad Ffiseg.