Dirprwy Is-ganghellor – Gwyddoniaeth a Pheirianneg, a Phrosiectau Strategol Mawr

Graddiodd yr Athro Wilks o Brifysgol Caerdydd (BSc a PhD) ym 1988 a 1992 yn ôl eu trefn ym maes ffiseg, gan edrych yn benodol ar ddulliau rheoli priodweddau electronig cysylltleoedd lled-ddargludyddion sy'n berthnasol i ddyfeisiau a ddatblygwyd o fewn y diwydiant electroneg. Symudodd yr Athro Wilks i Abertawe fel darlithydd ym 1994 a dyfarnwyd Cadair iddo yn 2000. Dros yr ugain mlynedd diwethaf mae ei faes ymchwil wedi mudo tuag at synwyryddion a dyfeisiau nanoraddfa, gan ddefnyddio methodoleg stiliwr sganio arloesol. Yn 2002 sefydlodd y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol (NMC) yn Abertawe gan gynnal gwaith trawsddisgyblaethol gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth, gan ganolbwyntio ar gymhwyso nanodechnoleg o fewn meddygaeth mewn perthynas â diagnosteg dra sensitif. Yr Athro Wilks oedd un o gyfarwyddwyr sefydlol y Ganolfan NanoIechyd yn Abertawe, ac mae wedi cyhoeddi mwy na 100 o bapurau ac wedi denu incwm ymchwil gwerth mwy na £33 miliwn.

Fel rhan o'i yrfa mae'r Athro Wilks wedi cyflawni nifer o rolau arweinyddiaeth, gan gynnwys Pennaeth  y Ganolfan Nanodechnoleg Amlddisgyblaethol (2002-2007), Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg (2007-2011), Pennaeth sefydlol Coleg Gwyddoniaeth Abertawe (2011-2014), darpar Ddirprwy Is-ganghellor (2013-2014) a Dirprwy Is-ganghellor (er 2015).

Mae'r Athro Wilks yn goruchwylio gweithgareddau Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Abertawe, yn ogystal â'u fentrau traws-sefydliadol mewn perthynas â phrosiectau mawr a ariennir yn allanol, partneriaethau cydweithrediadol rhyngwladol, ymgysylltu â myfyrwyr, datblygiadau chwaraeon, creu prifysgol iach a rheoli newid. Er mwyn parhau i wella perfformiad y sefydliad mae'n arwain sawl prosiect newid i ddatblygu a sefydlu: fframwaith arweinyddiaeth proffesiynol; gwerthoedd ac ymddygiad sefydliadol; llwybrau gyrfa academaidd; ac adolygu gwaith y gwasanaethau proffesiynol.

Mae'r Athro Wilks yn gweithio'n agos gyda chyrff allanol megis y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), y Cyngor Ymchwil Ffiseg Ronynnau a Seryddiaeth (PPARC) a'r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC),  lle mae'n arweinydd sefydliadol, yn ogystal ag asiantaethau llywodraeth a gwneuthurwyr polisi. Mae'r Athro Wilks yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Sefydliad Ffiseg.