Yr Athro Hilary Lappin-Scott

Uwch Ddirprwy Is-ganghellor - Datblygu Strategol/Rheoli Newid

Graddiodd yr Athro Lappin-Scott o Brifysgol Warwick (BSc a PhD) ac yna bu ganddi gymrodoriaethau ôl-radd yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghanada cyn ei phenodi yn Ddarlithydd mewn Microbioleg ym Mhrifysgol Caerwysg / Exeter. Dyfarnwyd Cadair Bersonol mewn Microbioleg Amgylcheddol iddi maes o law.

Yn ystod ei chyfnod yng Nghaerwysg, roedd yr Athro Lappin-Scott yn Bennaeth Ysgol ac yn ddiweddarach yn Ddeon Cyfadran Ôl-raddedig y Brifysgol ac yno roedd ganddi gyfrifoldeb dros 3,500 o ôl-raddedigion ym mhob Ysgol mewn tri champws. Goruchwyliodd gyflwyno hyfforddiant ymchwil, datblygu strategaeth ôl-raddedig, profiad myfyrwyr a gwelliannau i'r amgylchedd astudio. Hi arweiniodd dwf a datblygiad rhaglenni Meistr newydd a gwerthfawr, gan fod â rôl allweddol mewn gwahanol agweddau ar waith rheoli ymchwil a phrifysgolion. Bu'n Ddirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil a Menter) ym Mhrifysgol Bangor cyn symud i Abertawe. Mae'n aelod o is-banel REF ar Wyddorau'r Amgylchedd a Systemau'r Ddaear.

Mae'r Athro Lappin-Scott ar hyn o bryd yn Llywydd y Gymdeithas ar gyfer Microbioleg Gyffredinol a hefyd yn aelod o Fwrdd Rhyngwladol Cymdeithas Microbioleg America. Mae'n Cyn-Lywydd Cymdeithas Ryngwladol Ecoleg Microbaidd (Llywydd o 2006 i 2010) ac yn sylfaenydd eu cylchgrawn. Mae'n Gymrawd yn Academi Microbioleg America, y Gymdeithas Fioleg a hefyd Academi Meicrobioleg Ewrop.