Yr Athro Richard B Davies

Is-Ganghellor

Penodwyd yr Athro Davies yn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe yn 2003. Bu'n astudio Peirianneg yng Nghaergrawnt, Trafnidiaeth a Chynllunio Traffig ym Mhrifysgol Birmingham, ac enillodd PhD mewn Daearyddiaeth/Ystadegau ym Mhrifysgol Bryste.

Ei benodiad academaidd cyntaf oedd ym Mhrifysgol Bryste. Wedi hynny, bu'n ddarlithydd ac yna'n Uwch ddarlithydd yn yr Adran Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol yn Athrofa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru (UWIST), sydd bellach yn Brifysgol Caerdydd.

Fe'i penodwyd i Gadair mewn Ystadegaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerhirfryn/Lancaster ym 1989.  Bu'n Gyfarwyddwr ar yr adran bum-seren honno, yn Ddeon Cyfadran y Gwyddorau Cymhwysol, ac yna'n Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerhirfryn, un o'r deg prifysgol orau a arweinir gan ymchwil yn y Deyrnas Unedig.

Fel ystadegwr cymhwysol, mae'r Athro Davies wedi gweithio mewn ystod eang o ddisgyblaethau gan gynnwys Meddygaeth, Meteleg, a Gwyddoniaeth Gymdeithasol.  Mae ganddo tua chant o gyhoeddiadau i'w enw mewn cyfnodolion academaidd a llyfrau ac mae wedi gweithio'n helaeth mewn diwydiant gyda chwmnïau sy'n cynnwys cwmni Rolls Royce, cwmni GEC a chwmni Nuclear Electric.  Y mae hefyd wedi ymgymryd â chontractau ymchwil ar gyfer gweinyddiaethau'r Llywodraeth ac arweiniodd ddadansoddiad ystadegol ar gyfer Arolwg yr Arglwydd Woolf i'r system cyfiawnder sifil.

Mae'r Athro Davies wedi bod yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ac wedi hynny ar Bwyllgor Archwiliadau a Risgiau'r Cyngor, yn ogystal ag ar Grwp Gorchwyl a Gorffen Datblygu Economaidd ac Addysg Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ef oedd Cadeirydd cyntaf Pwyllgor Datblygu Strategol ac Ymchwil Sefydliad Prifysgolion y Gogledd Orllewin ac roedd yn aelod o 'grwp craidd' Cyngor Gwyddoniaeth y Gogledd Orllewin (y grwp a reolai'r busnes ar gyfer Cyngor Gwyddoniaeth a sefydlwyd gan Asiantaeth Datblygu'r Gogledd Orllewin.)