Cyfarwyddwr Cyllid

Dechreuodd Rob Brelsford-Smith ei swydd fel Cyfarwyddwr Cyllid ym mis Gorffennaf 2013. Cyn hynny bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Cyllid ac Asedau Prifysgol Charles Darwin yn Awstralia am bum mlynedd.

Cyn ymuno â Phrifysgol Charles Darwin gweithiodd Rob ym Mhrifysgol AUT yn Auckland (Seland Newydd) am naw blynedd; yn Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyllid am y pedair blynedd olaf. Wedi ennill BSc mewn Mathemateg, hyfforddodd Rob fel Cyfrifydd Siartredig yn y Deyrnas Unedig gyda Deloitte a gweithiodd fel Archwilydd Grŵp i APV plc (grŵp peirianneg amlwladol) ac fel Cyfrifydd Cyllid i British Airways Travel Shop Cyf. Mae Rob yn aelod o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Awstralia a Seland Newydd.

Nod yr Adran Gyllid yw darparu gwasanaeth cyllid cost-effeithiol ac effeithlon yn broffesiynol, gan gynnwys cyngor, cyfarwyddyd, arweiniad a chymorth i holl aelodau'r Brifysgol. Mae'r Adran yn cynnwys oddeutu 50 aelod staff, a'i chyllideb flynyddol yw £2.2 miliwn.

Fel Cyfarwyddwr Cyllid mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys hyrwyddo cynaliadwyedd ariannol, ysgogi gwerth lle bo'n bosib, a chynnal systemau rheoli ariannol effeithiol, gan gynnwys paratoi polisïau a gweithdrefnau ariannol cynhwysfawr a sicrhau systemau casglu incwm a thaliadau effeithlon. Rob yw rheolwr llinell y gweithwyr archwilio mewnol hefyd.