Rob Brelsford-Smith, Cyfarwyddwr Cyllid

Dechreuodd Rob Brelsford-Smith ei rôl fel Cyfarwyddwr Cyllid fis Medi 2013. Cyn hynny bu'n gweithio mewn swydd debyg ym Mhrifysgol Charles Darwin yn Awstralia am bum mlynedd.

Cyn ymuno â Phrifysgol Charles Darwin, gweithiodd Rob am naw blynedd ym Mhrifysgol AUT yn Auckland, Seland Newydd, gan weithio fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Ariannol am y pedair blynedd olaf. Wedi ennill BSc mewn Mathemateg, hyfforddodd Rob fel Cyfrifydd Siartredig yn y DU gyda Touche Ross (Deloitte bellach) a gweithiodd fel Archwilydd Grŵp i APV plc (grŵp peirianneg) a fel cyfrifydd ariannol i British Airways Travel Shop Ltd. Mae Rob yn aelod o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Awstralia.

Nod yr Adran Gyllid yw darparu gwasanaeth ariannol cost-effeithiol, effeithlon a phroffesiynol, gan gynnwys cyngor, cyfarwyddyd, arweiniad a chefnogaeth i holl aelodau'r Brifysgol. Mae'r Adran yn cynnwys oddeutu 40 o staff a'i chyllideb flynyddol yw £1.3 miliwn.

Fel Cyfarwyddwr Cyllid mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys cynnal systemau rheoli ariannol effeithiol, gan gynnwys paratoi polisïau a gweithdrefnau ariannol cynhwysfawr a sicrhau systemau casglu incwm a thaliadau effeithlon. Mae Rob hefyd yn rheolwr llinell y gweithwyr archwilio mewnol.