Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu

Andrew Rhodes yw pennaeth gwasanaethau cymorth a gweithredol y Brifysgol, gan gynnwys adnoddau dynol, cyllid, ystadau, digidol, marchnata a gwasanaethau myfyrwyr. Mae'n gyfrifol am lywodraethu'r Brifysgol ac ef yw'r Dirprwy Brif Weithredwr, gan ddirprwyo yn absenoldeb yr Is-ganghellor. Mae Cyfarwyddwyr y gwasanaethau gweinyddol a chymorth yn adrodd yn uniongyrchol i'r Cofrestrydd.

Cyn dechrau'r swydd hon ym mis Ebrill 2018, Andrew oedd Prif Gyfarwyddwr Gweithrediadau yr Adran Gwaith a Phensiynau – y swydd weithrediadol fwyaf yn Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol – yn gyfrifol am oddeutu 72,000 o aelodau staff, yn ogystal â darparu holl wasanaethau budd-daliadau, pensiynau, cyflogaeth a chynhaliaeth plant y Deyrnas Gyfunol.

Dechreuodd gyrfa Andrew mewn gwasanaeth cwsmeriaid, cyn ymuno â PricewaterhouseCoopers; yna ymunodd â'r Gwasanaeth Sifil, gan esgyn drwy nifer o swyddi yn yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae Andrew yn gyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, lle enillodd BA mewn Hanes ac MPhil.