Raymond Ciborowski

Cofrestrydd a Phennaeth Gweinyddiaeth

Raymond Ciborowski sydd ag arweinyddiaeth strategol dros weithrediadau gweinyddol canolog y Brifysgol, gan gynnwys y Gofrestrfa Academaidd; Ystadau; Cyllid; Adnoddau Dynol; Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth; Marchnata; yr Uned Gynllunio a Phrosiectau Strategol a Gwasanaethau Myfyrwyr.

Wedi iddo raddio â gradd BA Anrhydedd mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol CaerlÅ·r, dechreuodd Mr Ciborowski ar ei yrfa ym 1975 yn weithiwr cymdeithasol yng Nghyngor Sir Gorllewin Morgannwg am 10 mlynedd, cyn dod yn rheolwr tîm ac yna'n brif swyddog.    

Yn ystod y cyfnod hwn aeth ati'n llwyddiannus i gyfuno ei yrfa broffesiynol gydag astudio ar gyfer diplomâu mewn Astudiaethau Cymdeithasol Cymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe ac Astudiaethau Rheoli yn Athrofa Gorllewin Morgannwg gynt.

Cafodd ei benodi'n Bennaeth Gwasanaethau Plant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ym 1995, swydd y bu ynddi am naw mlynedd cyn ymuno â Barnardos Cymru yn 2004, y cyntaf i'w benodi'n Gyfarwyddwr ar yr elusen yng Nghymru.