Bywgraffiad

Dechreuodd Mrs Burgess ar ei gyrfa ym 1972 yn y diwydiant Teithio a Thwristiaeth, gan ddod yn aelod proffesiynol o’r Sefydliad Teithio a Thwristiaeth. Ym 1991, cafodd ei chyflogi gan American Express Europe Ltd fel Rheolwr Ardal. Yn dilyn y dirwasgiad byd-eang ar y pryd, penderfynodd y cwmni hwn beidio â gweithredu yn yr ardal, a daeth Mrs Burgess i gytundeb gyda’r cwmni i brynu ewyllys da’r busnes ac i gadw’r staff, a dechreuodd ei busnes ei hun dan y teitl Burgess World Travel. Dair blynedd yn ddiweddarach, enillodd deitl Gwraig Fusnes Cymru'r Flwyddyn. Cafodd hefyd wahoddiad gan American Express i gynrychioli’r Deyrnas Unedig ar y Bwrdd Cynghori Byd-eang yn Efrog Newydd, a bu’n aelod o’r bwrdd hwnnw am ddeng mlynedd. Erbyn hyn mae Mrs Burgess wedi ymddeol o’r busnes.

Mae Mrs Burgess wedi’i phenodi yn Aelod Lleyg o Bwyllgor Safonau Dinas a Sir Abertawe, ac yn Uwch Aelod Lleyg o Bwyllgor Moeseg Ymchwil De-orllewin Cymru. Mae hi hefyd yn Ymgynghorydd Busnes Allweddol o fewn y Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol. Hi yw Is-gadeirydd Cymdeithas Gŵyr ac mae hi’n aelod o Sefydliad Brenhinol De Cymru.

Mae Mrs Burgess wedi’i phenodi yn Aelod Lleyg o Gyngor Prifysgol Abertawe ac yn aelod o’r Llys.

(Yn gywir ym mis Gorffennaf 2014)