Bywgraffiad

Cafodd Mr John Mahoney ei addysg yng Ngholeg Illtyd Sant yng Nghaerdydd. Mae'n Gyfrifydd Siartredig, ac enillodd Wobr y Sefydliad am y Papur Cyfrifeg gorau. Cafodd ei gyflogi'n Uwch Reolwr Coopers & Lybrand (PwC bellach), yn Gyfarwyddwr Cyllid a Masnach yn Lye Spencer Steel Services Limited, ac wedyn yn Brif Swyddog Gweithredol Afon Tinplate Limited. Bu hefyd yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid Gr┼Áp Biotal Limited.

Roedd Mr Mahoney yn Sylfaenydd ac yn Brif Swyddog Gweithredol Tectonic International Limited, ac enillodd wobr Allforiwr Cymreig y Flwyddyn pedair blwyddyn ar ôl i'r cwmni ddechrau masnachu. Mae'n Ymgynghorydd Rheoli hunangyflogedig, ac mae'n arbenigo mewn adfer cwmnïau, mentora Busnesau Bach a Chanolig, twf busnes, ac yn y blaen. Mae Mr Mahoney'n Gadeirydd Cymdeithas Adeiladu Abertawe, ac yn Is-gadeirydd Clwb Golff Pennard. Mae ei ddiddordebau'n cynnwys golff, rygbi, ac actio amatur.

Mae Mr Mahoney'n aelod lleyg wedi'i gyfethol o Gyngor Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn aelod o Lys y Brifysgol, ac yn aelod lleyg wedi'i gyfethol o'r Pwyllgor Archwilio.

(Yn gywir ym mis Gorffennaf 2014)