Bywgraffiad

Cyflogwyd Mr Fritz Summer rhwng 1985 a 2001 gan Hochland AG, grŵp cynhyrchu bwyd Ewropeaidd mawr gyda throsiant o 1.1 biliwn Ewro â thros 5,000 o weithwyr a gweithrediadau mewn 10 gwlad wahanol. Mae'r swyddi a ddaliwyd gan Mr Summer yn Hochland yn cynnwys Prif Gyfrifydd (o 1985 tan 1991) a Phrif Swyddog Cyllid (o 1992 tan 2000). Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr anweithredol ac yn Bartner Cyffredinol yn Hochland.

Mae Mr Summer yn Gyfrifydd Siartredig ac yn Uwch Archwilydd cymwysedig, a fu gynt yn dal swyddi uwch yn Forward Trust Group ac yn Arthur Andersen and Co. Ym 1991, fe'i penodwyd yn Gymrawd Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Lloegr a Chymru.

Mae Mr Summer yn byw yn Abertawe ac yn gyn-fyfyriwr y Brifysgol, wedi graddio yma mewn Economeg ym 1977. Mae'n cynorthwyo (heb dâl) â'r gwaith o ddarparu nifer o raglenni ôl-raddedig yn y Coleg Busnes, Economeg a'r Gyfraith. Mae'n Drysorydd Cyngor Prifysgol Abertawe, yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, ac yn aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth a'r Is-bwyllgor Buddsoddi. (Yn gywir ym mis Medi 2013)