Bywgraffiad

Ymunodd yr Arglwydd Williams o Faglan â Chyngor Prifysgol Abertawe yn 2013. Mae'n Gymrawd Ymweld Nodedig yn y Sefydliad Brenhinol dros Faterion Rhyngwladol (Chatham House) ac yn Ymddiriedolwr y BBC. Mae'n Llywodraethwr yn yr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd (SOAS) yn Llundain hefyd, lle cwblhaodd ei PhD ar radicaliaeth Islamaidd yn Indonesia. Gweithiodd i'r Cenhedloedd Unedig yng Nghambodia a'r Balcanau, a bu'n Gyfarwyddwr Asia a'r Dwyrain Canol yn Ysgrifenyddiaeth y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd rhwng 2005 a 2007. Rhwng 2008 a 2011, bu'n Gynrychiolydd Arbennig yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn Libanus. Bu'n gweithio yn Y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad o 2000 tan 2005 fel Ymgynghorydd Arbennig i ddau Ysgrifennydd Gwladol, Robin Cook a Jack Straw.

Mae'r Arglwydd Williams yn cyfrannu'n aml ar y BBC, yn y Financial Times ac yn The Guardian.