Bywgraffiad

Mae Dr Kerry Beynon yn Gyfreithiwr-Eiriolwr mewn cyfraith masnach a hi yw Pennaeth Cyfraith Eiddo Deallusol a TG JCP Solicitors. Cyn dechrau ymarfer y gyfraith, gweithiodd ar y prosiect arobryn Eiddo Deallusol Cymru, y'i nod oedd diogelu hawliau eiddo deallusol mentrau bach a chanolig, ac addysgodd gyfraith gontract ac eiddo deallusol ym Mhrifysgol Cymru Abertawe (Prifysgol Abertawe bellach).

Mae Dr Beynon wedi darlithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol ar gyfraith eiddo deallusol a dulliau datrys anghydfod i weithwyr proffesiynol, corfforaethau rhyngwladol a chyrff cyhoeddus. Mae wedi darparu gwasanaethau datblygiad proffesiynol parhaus yn y meysydd hyn hefyd fel tiwtor ar ei liwt fy hun i'r ymgynghoriaeth fusnes rhyngwladol, Kaplan Hawksmere, a'r darparwr gwasanaethau cyfreithiol, Kaplan Altior. Mae'n aelod o Sefydliad Siartredig y Cyflafareddwyr ac yn Gyfreithiwr-Eiriolwr â hawliau i ymddangos mewn llysoedd uwch sifil a throseddol hefyd.

Yn ogystal â gweithredu ar ran ystod o endidau masnachol, mae'n gweithio i nifer o elusennau hefyd, ac mae wedi rhoi cyngor ar faterion cyfansoddiadol, cytundebau fframwaith, trefniadau masnachu, materion partneriaeth brand a gweithgareddau codi arian elusennol.