Yr Athro Alan E H Speight

Yr Athro Alan E H Speight

Dirprwy Is-ganghellor (Gwella Profiad a Safon Academaidd Myfyrwyr)

Yr Athro Speight sydd â'r prif gyfrifoldeb arweiniol yn uwch dîm rheoli'r Brifysgol am ddysgu, addysgu ac asesu, ansawdd academaidd, boddhad myfyrwyr, ehangu mynediad, a chyflogadwyedd a sgiliau. Gweledigaeth yr Athro Speight yw cael profiad dysgu myfyrwyr sydd wedi'i arwain gan ymchwil a'i yrru gan ymarfer, wedi'i ddarparu trwy gwricwlwm modern, ac sy'n rhoi llais i fyfyrwyr wrth wraidd penderfyniadau ac arferion sy'n llunio eu profiad addysgol.

Cafodd yr Athro Alan Speight ei PhD mewn Economeg ym Mhrifysgol Queen Mary, Llundain ym 1988. Wedi hynny cafodd swyddi'n addysgu ac yn ymchwilio ym Mhrifysgolion Queen Mary, Aberdeen a Phrifysgol Cymru Aberystwyth. Ymunodd â Phrifysgol Abertawe yn Ddarlithydd mewn Economeg ym 1994. Daeth yn Uwch-ddarlithydd ym 1996 a chafodd ei benodi'n Athro Economeg yn 2002. Yn 2006 daeth yn Athro Cyllid. Rhwng 2003 a 2008 roedd yr Athro Speight yn Ddeon y Gyfadran Busnes, Economeg a'r Gyfraith. Cafodd ei benodi'n Ddirprwy-Is-ganghellor â chyfrifoldeb dros Wella Profiad a Safon Academaidd Myfyrwyr ym mis Rhagfyr 2008.

Mae'r Athro Speight yn aelod o bwyllgorau ystod o gyrff ac asiantaethau cenedlaethol allanol. Mae'n aelod o Bwyllgor Profiad Myfyrwyr ac Ansawdd Addysgu yng Nghyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yn aelod o Grwp Sefydliadol Cymru yr Academi Addysg Uwch (AAU) ac yn aelod o Grwp Cynghori ar Ddysgu ac Addysgu Dirprwy Is-Ganghellorion Addysg Uwch Cymru (AUC). Mae hefyd yn aelod o Fwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) a Phwyllgor Ymgynghorol ASA ar Bwerau Dyfarnu Graddau.

Mae'r Athro Speight hefyd yn arolygwr i'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) (Ceisiadau Ariannu ac Adroddiadau Diwedd Prosiectau) ac yn aelod o Grwp Ymchwil Arian, Macro ac Ariannu (MMF) yr ESRC. Mae'n aelod o Gynhadledd Athrawon Cyfrifeg a Chyllid (CPAF) a Chymdeithas Cyfrifeg (a Chyllid) Prydain (BAA).