Bywgraffiad

Mae Mr Huw Jones yn Beiriannydd Sifil. Ar ôl graddio o Brifysgol Cymru Abertawe, teithiodd i Zaria, Nigeria, lle bu'n darlithio mewn Mecaneg Pridd. Daeth yn ôl i'r Deyrnas Unedig ym 1967, gan ymuno â Swyddfa Abertawe W S Atkins and Partners, gan ennill profiad yn yr adrannau peirianneg sifil, draeniad, a phriffyrdd. Ym 1974, ymunodd ag Adran yr Amgylchedd yn y Swyddfa Gymreig yng Nghaerdydd, gan weithio ar gynlluniau i adfywio tir diffaith, cyn dychwelyd i W S Atkins ym 1975. Mae wedi ymwneud â chynlluniau adeiladu ffyrdd mawr, adennill tir, darparu isadeiledd ar gyfer datblygiadau diwydiannol a thai, ac adfer camlesi. Cafodd fewnbwn geodechnegol i holl waith y rhanbarth hefyd. Daeth yn Bennaeth yr Adran Peirianneg Sifil a Dŵr ym 1986, ac fe'i dyrchafwyd yn Gyfarwyddwr Technegol ym 1989. Roedd yn ddirprwy i Gyfarwyddwr Rheoli'r rhanbarth, ac yn gyfrifol am reoli swyddfa Abertawe.

Ym mis Hydref, 2002, ymddeolodd o'i swydd gyda W S Atkins, a dechreuodd weithio'n ymgynghorydd hunangyflogedig ar adennill ac adfywio safleoedd tir llwyd, ar gyfer datblygu tai gan fwyaf.

Mae Mr Jones yn aelod wedi'i gyfethol o Gyngor Prifysgol Abertawe, yn aelod o'r Llys, ac yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid.

(Yn gywir ym mis Gorffennaf 2014)