Bywgraffiad

Mr Bleddyn G L Phillips

 

Ganed Bleddyn i rieni Cymraeg o Lanelli a addysgwyd ill dau ym Mhrifysgol Abertawe (1948-51). Ar ôl derbyn hyfforddiant fel cyfreithiwr, fe'i galwyd i'r Bar ym 1977. Rhwng 1999 a 2012, ef oedd Pennaeth Byd-eang adran Olew a Nwy Clifford Chance LLP. Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Masnachol y cwmnïau olew BP a Total.

 

Mae wedi treulio cyfnodau'n gweithio dramor mewn gwledydd megis UDA (San Francisco), Ffrainc (Paris), Singapôr a Moscow. Roedd teithio'n helaeth yn y Dwyrain Canol hefyd yn elfen hanfodol o'i ymarfer.

 

Ers gadael Clifford Chance, mae wedi ymwneud yn agos â sawl llinyn DNA diwylliannol Cymru - rygbi a cherddoriaeth yn benodol. Mae'n aelod o gyfarwyddwyr Sgarlets Llanelli (cyffes ddewr i'w gwneud mewn unrhyw gyd-desun sy’n ymwneud ag Abertawe) a bu'n Gadeirydd Clwb Rygbi Cymry Llundain rhwng 2012 a 2016. Mae hefyd yn aelod o Ymddiriedolwyr Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Cyllid.