Bywgraffiad

 

Ganwyd y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan yng Nghaerdydd yn mis Medi 1939, cafodd ei addysg mewn ysgolion y wladwriaeth yn ardal Caerdydd, ac mae'n siarad Cymraeg yn rhugl. Mae wedi graddio o Brifysgolion Rhydychen a Havard. 

Ym 1987, cafodd y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan ei ethol i'r Senedd. Bu'n Llefarydd Mainc Flaen yr Wrthblaid ar Ynni o 1988 tan 1992, ac wedyn ar Faterion Cymreig o 1992 tan 1997. Daeth yn Gadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Weinyddiaeth Gyhoeddus rhwng 1997 a 1999. Ym 1999, cafodd ei ethol yn Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd, a daeth yn aelod o Gabinet cyntaf erioed y system newydd o lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, yn Ysgrifennydd y Cynulliad ar gyfer Datblygu Economaidd a Materion Ewropeaidd. Cafodd ei ethol yn Brif Weinidog Cymru ym mis Chwefror 2000, a pharhaodd yn y swydd honno tan iddo ymddeol ohoni ym mis Rhagfyr 2009. Ymddeolodd o'i holl swyddi gwleidyddol adeg etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai 2011.

Mae'r Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan yn Ganghellor Cyngor Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn aelod o Lys Prifysgol Abertawe ac yn Ymddiriedolwr Lleyg Undeb y Myfyrwyr.

(Yn gywir ym mis Medi 2013)