Prifysgol Abertawe yn parhau i gyflawni

Roedd Prifysgol Abertawe yn falch o gael ei enwi yn Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn nhabl cynghrair The Times & The Sunday Times 2017, ac o gael ein lleoli yn y 15eg ucha'n y DU ar gyfer cyflogaeth i raddedigion (Tabl 2017 Cynghrair Prifysgol y Guardian), prawf pellach bod ein myfyrwyr yn elwa o'n mentrau i'w helpu i ddod yn raddedigion byd-eang o fewn marchnad graddedigion hynod gystadleuol.

Rhestrir cyflawniadau diweddar y Brifysgol isod:

Safleoedd Cenedlaethol a Rhyngwladol

GuideYearRankingInstitutions RankedLocation
Canllaw Prifysgolion Da The Times a The Sunday Times 2018 36 131 Cenedlaethol
Canllaw prifysgolion The Guardian 2018 45 121 Cenedlaethol
Ansawdd Ymchwil o fewn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 26  152 Cenedlaethol

Tabl Prifysgolion Da The Guardian - Cyflogadwyedd Graddedigion

2017 14 119 Cenedlaethol
Arolwg Cyrchfan Ymadawyr o Addysg Uwch gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch 2017 15 128 Cenedlaethol
Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol - Bodlonrwydd Myfyrwyr 2016 14   Cenedlaethol
Gwobrau Myfyrwyr WhatUni 2017  4 127 Cenedlaethol
Tablau Cynghrair The Complete University Guide 2018  44 129  Cenedlaethol 
Tablau Prifysgolion y Nyd - Canllaw The Times Higher Education World University Rankings  2018  250-301 1001+   Rhyngwladol 
Canllaw The Times Higher Education World University Rankings - safle pwnc Y Celfyddydau a'r Dyniaethau  2018 301-400  1001+   Rhyngwladol
Tablau Prifysgolion y Byd QS 2018  431 800+ Rhyngwladol

Tablau cynghrair The Times World University Rankings

THE WURMae Prifysgol Abertawe wedi ennill ei safle uchaf erioed yn nhablau cynghrair The Times World University Rankings 2017-18, cynghrair sydd yn rhestri dros 1,000 o sefydliadau gorau’r byd.

Mae'r Brifysgol bellach yn ymddangos ymhlith y 300 o sefydliadau gorau’r byd, gan ennill safle 251-300 - naid o dros gant o safleoedd mewn tair blynedd. Yn ogystal, mae'r corff wedi rhestru'r Brifysgol yn safle 35 allan o 93 o brif sefydliadau'r DU, ac yn ail allan o holl brifysgolion Cymru. Dyma safle uchaf y Brifysgol yn ei hanes.  

Tablau Prifysgolion y Byd QS 2016/17

QS World RankingsMae Prifysgol Abertawe wedi gwella ei safle ymysg y 900 o brifysgolion gorau’r byd yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS® 2016/2017 eto eleni, a gyhoeddwyd ddydd Mawrth 6 Medi, gan gyrraedd safle rhyngwladol newydd o 390.

O ganlyniad i'w henw da rhyngwladol cynyddol mae'r Brifysgol wedi neidio 71 lle yn nhablau QS yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan roi Abertawe yn ei safle gorau erioed.

Yn ôl dangosyddion diweddaraf QS, mae Prifysgol Abertawe:

  • Ymysg y 200 o sefydliadau gorau ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (y gyfran o fyfyrwyr sy’n rhai  rhyngwladol);
  • Ymysg y 250 o sefydliadau gorau ar gyfer Academyddion Rhyngwladol (y gyfran o academyddion sefydliad sy’n rhyngwladol);
  • Ymysg y 350 o sefydliadau gorau ar gyfer cymhareb staff academaidd a myfyrwyr
  • Ymysg y 400 o sefydliadau gorau ar gyfer Dyfyniadau fesul Cyfadran (y nifer cyfartalog o ddyfyniadau fesul aelod cyfadran, sy'n amcangyfrif o effaith ac ansawdd y gwaith gwyddonol a gynhyrchir gan brifysgolion).

Tablau Cynghrair The Complete University Guide

Independent University Guide‌Adlewyrchir llwyddiant parhaus Prifysgol Abertawe yng nghanlyniadau tablau cynghrair diweddaraf y Complete University Guide eleni.

Mae The Complete University Guide yn gosod y Brifysgol yn safle 44 allan o 129 o brifysgolion y DU, ac mae’n un o dair prifysgol yn unig yng Nghymru sydd wedi gwella’i safle ers y llynedd. Bellach, dim ond wyth safle sydd yn gwahanu prifysgolion Abertawe a Chaerdydd.

Mae'r tabl wedi’i seilio ar ddeg mesur ansawdd: bodlonrwydd myfyrwyr; ansawdd yr ymchwil; safonau mynediad; cymhareb myfyrwyr-staff, gwariant ar wasanaethau academaidd, gwariant ar gyfleusterau i fyfyrwyr, safon y graddau a ddyfarnwyd; bodlonrwydd myfyrwyr; rhagolygon i raddedigion a chwblhad.

Canllaw Prifysgolion The Guardian

Guardian University Guide Mae llwyddiant Prifysgol Abertawe'n parhau yn 2017 wrth iddi ddringo i'r 40 uchaf yn Nhablau Cynghrair Prifysgolion The Guardian. Cyhoeddwyd Tablau Cynghrair Prifysgolion The Guardianheddiw sy'n cadarnhau bod rhagolygon Prifysgol Abertawe yn cynyddu, ar ôl iddi wella ei safle cyffredinol, o 52ain y llynedd i 39ain - y cynnydd mwyaf gan brifysgol yng Nghymru. Mae'r safle newydd hefyd yn arwydd o berfformiad rhagorol gan y Brifysgol, sydd wedi neidio 45 lle mewn chwe blynedd yn unig, o 94 yn 2012 i 39 yn 2017.‌

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

FfRhA Arian‌‌‌‌‌Dangosodd canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod Prifysgol Abertawe wedi gwireddu ei huchelgais o fod ymysg y 30 o brifysgolion gorau am ymchwil, gan wibio i fyny'r tabl i'r 26ain safle yn y Deyrnas Unedig o'r 52ain safle yn 2008.  Dyma'r cynnydd mwyaf yn y tabl gan unrhyw brifysgol ymchwil-ddwys yn y DU.

Barnwyd bod 90% o ymchwil Abertawe ag effaith ragorol yn rhyngwladol, gan ddangos cyfraniad y Brifysgol at y dinas-ranbarth, economi Cymru a'r tu hwnt.