Gwobrau a Llwyddiannau

Prifysgol Abertawe yn llywio i lwyddiant

‌Mae prifysgol Abertawe yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol. Yn ôl adolygiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, ymysg y sefydliadau dwys eu hymchwil, llwyddodd Prifysgol Abertawe i godi ymhellach na neb arall drwy’r rhestr o safle 52ed i 26ain , ac mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i fod yn un o 200 prifysgolion gorau’r byd erbyn ein canmlwyddiant yn 2020.

Rydym yn eithriadol o falch o'n holl wobrau, cyflawniadau a'n safle yn nhablau cynghrair, rhestrau graddio ac arolygon y byd a'r DU. Dyma ddetholiad o rhai o lwyddiannau diweddaraf y Brifysgol. baner cymraeg

Uchafbwyntiau

  • Prifysgol y Flwyddyn Cymru 2017 (Canllaw Prifysgolion Da The Times a The Sunday Times).
  • Ymddangos yn safle 35 yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times a The Sunday Times 2018 - ein safle uchaf erioed.
  • Safle uchaf erioed yn Nhabl Prifysgolion y Byd The Times Higher Education 2016/17, gan ymddangos ymhlith y 350 uchaf.
  • Ennill safle 390eg ymglith 900 o brifysgolion gorau’r byd yn Nhabl Prifysgolion y Byd QS 2016/17.
  • Codi 13 safle i safle 39 yn y DU yn Nhabl Cynghrair The Guardian – nodi datblygiadau rhyfeddol sydd wedi gweld cynyddiad o 45 safle mewn chew mlynedd (o safle 94 yn 2012 I 39 yn 2017).
  • Ymhlith 200 Prifysgol Ryngwladol gorau’r byd (THE, 2016).
  • Cyntaf yn y DU yn y cateogri Ôl-raddedig gan Wobrau Whatuni 2017.
  • Codi i safle 26 yn y DU am ansawdd ymchwil (REF 2014).