Yr Adolygiad o Wasanaethau Proffesiynol (AGP)

null

Ffocws yr Adolygiad:

  1. Gweithio’n ddoethach gydag adnoddau presennol
  2. Herio prosesau traddodiadol a ffyrdd traddodiadol o weithio
  3. Creu amgylchedd mwy effeithlon ac effeithiol
  4. Gan adeiladu ar waith tîm, mae’r adolygiad wedi’i fwriadu i wella’r ffyrdd yr ydym yn cynnal ein busnes a fydd o fudd i fyfyrwyr, defnyddwyr gwasanaethau a chwsmeriaid eraill.

Mae camau 1 a 2 wedi cael eu cwblhau hyd yma gan gwmpasu staff sy’n gysylltiedig ag adrannau’r Gwasanaeth Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi, y Gwasanaethau Academaidd a Phartneriaethau Academaidd, Adnoddau Dynol, Cyllid a swyddogaethau Recriwtio, Derbyniadau a Rhyngwladoli ym maes Marchnata. Er mwyn parhau i adeiladu ar y llwyddiannau diweddar yn y gyfarwyddiaeth Rheoli Ystadau a Chyfleusterau, bydd cam 3 yn cefnogi gwaith pellach i ddatblygu a threfnu’r timau a swyddogaethau Rheoli Ystadau a Chyfleusterau i wella prosesau a chydweithio ar draws y Brifysgol. Bydd cam 3 yn cychwyn ym mis Medi 2016, a’r nod yw y bydd yn cael ei gwblhau erbyn mis Mehefin 2017.

Gallwch gael gwybod mwy am yr Adolygiad o Wasanaethau Proffesiynol gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin a chysylltiadau allweddol yma.