Tu Hwnt i Ddisgwyliadau

null

Mae Tu Hwnt i Ddisgwyliadau yn fenter Brifysgol gyfan sy'n canolbwyntio ar wella profiad dysgu'r myfyrwyr a rhoi'r sgiliau personol a phroffesiynol iddynt ar gyfer dyfodol disglair.

Mae pum maes prosiect; Asesu ac Adborth, Cyflwyno Dysgu trwy Dechnoleg, Datblygu Proffesiynol Myfyrwyr, Symudedd Myfyrwyr ac Adolygu Portffolio. Mae timau wedi'u creu ac rydym wedi bod yn gweithio'n galed yn cynnal arolwg mewnol ac allanol o arfer da er mwyn llunio argymhellion.

Y nod yw cydweithio i ddatblygu Fframwaith Cwricwlwm y gellir adolygu pob rhaglen yn ei erbyn.  Yn ystod yr arolwg rydym hefyd yn gobeithio dal ystyr 'Graddedig Abertawe', pa rinweddau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt a sut gallwn ni helpu ein myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r meddylfryd i fod yn llwyddiannus yn eu dewis feysydd. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi gymryd rhan mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Tu Hwnt i Ddisgwyliadau yn gobeyond@abertawe.ac.uk