Rhagoriaeth Ymchwil

null

Asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil sy’n cynnwys cyhoeddiadau, effaith ymchwil a’r amgylchedd ymchwil yw’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Rheolir y fframwaith gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE).

Mae paratoad Prifysgol Abertawe ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn un o’r prif sbardunau ar gyfer rhagoriaeth ein hymchwil. Defnyddir canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil i bennu’r modd y dyrennir cyllid Ymchwil o Ansawdd (QR) a hefyd maent yn darparu data fel sail i dablau cynghrair.

Mae cyflawniadau allweddol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 yn cynnwys:

  • Cyllid QR wedi cynyddu 20%
  • 80% o’r ymchwil wedi cael sgôr sy’n dynodi ei bod o safon fyd-eang (4*) neu’n rhagorol yn rhyngwladol (3*)
  • Wedi gwneud y naid fwyaf, o gydradd 52il i gydradd 26ain yn y tabl cynghrair.

Dan arweiniad yr Uwch Ddirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil a chyda chefnogaeth yr UDRh bydd y broses o baratoi ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn golygu ei bod yn ofynnol gweithio’n barhaus mewn partneriaeth i adeiladu ar ganlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i gyflawni ein hamcanion a chyrraedd ein targedau, sy’n cynnwys:

  • Safle gwell yn y tabl cynghrair, yr 20 uchaf yn y DU, gyda sgôr Cyfartaledd Pwynt Gradd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil o 3.2
  • Cynnydd yn y dangosyddion ar gyfer yr amgylchedd ymchwil i gyflawni Incwm Ymchwil o £70m a chyfradd cwblhau Doethuriaethau o 220 y flwyddyn
  • Twf o 20% yn niferoedd y staff academaidd a darparu llwybrau datblygiad clir ar gyfer yr holl staff ymchwil.
  • Cynnydd mewn dangosyddion bri gan gynnwys sefydlu cyfleusterau ymchwil newydd neu adnewyddu’r rhai presennol a chynyddu cynrychiolaeth ar banelau adolygiadau gan gymheiriaid

Dolen i ganlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Dolen i Effaith Ymchwil

Dolen i baratoadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2020 (a fydd yn fewnol yn unig)