Prosiect Labordai

null

Nod prosiect Gofodau Labordy yw ceisio gwneud defnydd mwy effeithlon o labordai addysgu yn y Brifysgol drwy archwilio'r posibilrwydd y gallai Colegau rannu'r cyfleusterau hyn.

Bydd cyfuno'r gwaith o reoli, cynnal a chadw a datblygu'r labordai hyn yn galluogi Prifysgol Abertawe i fodloni'r gofynion disgwyliedig yn well yn sgil cynnydd mewn niferoedd myfyrwyr a bydd hefyd yn ein helpu i leihau'r costau sy'n gysylltiedig â'r ehangu hwnnw.

Bu tîm y prosiect yn gweithio ac yn ymgynghori â chydweithwyr ar draws y Brifysgol ac mae cyfnod cyntaf Labordai wedi'u Rhannu wrthi ar waith.  Mae gwaith adnewyddu labordai wrthi'n cael ei wneud ym Margam, gan ganiatáu i'r gyfres o labordai ar draws Margam a Wallace gael eu rhannu rhwng y Coleg Gwyddoniaeth ac Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Rydym hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr i ddiffinio a phennu rolau, cyfrifoldebau a ffyrdd o weithio, er mwyn cefnogi defnydd o'r labordai ar draws y ddau Goleg.