Prifysgol o safon fyd-eang

Prifysgol o safon fyd-eang

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Mae lleoliad y Brifysgol yn hudolus, a hithau wedi'i lleoli ar dir parc sy'n edrych dros Fae Abertawe ar ymylon penrhyn syfrdanol Gwyr. Gan fod yma 15,921 o fyfyrwyr a 2,510 o staff, mae campws cymunedol amlddiwylliannol Abertawe yn cynnig persbectif byd-eang a chyfle i ennill sgiliau sy'n para oes.

Gan aros yn ffyddlon i weledigaeth ei sylfaenwyr diwydiannol, bydd Prifysgol Abertawe yn:

Darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, gydag ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, sy'n cydweithio’n fyd-eang, ac sy'n adnabyddus yn rhyngwladol;

Darparu profiad myfyrwyr eithriadol, gydag addysgu o'r safon uchaf a arweinir gan ymchwil ac a yrrir gan ymarfer sy'n cynhyrchu graddedigion â meddwl byd-eang sydd wedi'u paratoi am lwyddiant yn bersonol ac yn broffesiynol;

Defnyddio ei chryfder ymchwil, ei chysylltiadau â diwydiant, a'i dylanwad byd-eang i yrru twf economaidd, i fagu ffyniant, i gyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru, ac i gyfrannu at iechyd, hamdden, a lles ei dinasyddion.

Mae cynllun uchelgeisiol ar y gweill gan y Brifysgol i ehangu'r campws a bydd y rhaglen ddatblygu hon yn ei galluogi i ddyblu ei maint ac i wella profiad y myfyrwyr ymhellach. Darllenwch am Gampws arfaethedig Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae yma.


Gallwch hefyd ddarllen mwy am hanes ac uchelgeisiau'r Brifysgol, a sut y caiff ei rheoli.