Y Cynllun Mentora

Y Cynllun Mentora

Mae cynllun mentora’r Brifysgol yn dwyn ynghyd ddysgwyr neu siaradwyr ‘rhydlyd’ a Chymry Cymraeg mwy hyderus a phrofiadol mewn ffordd anffurfiol gydag un nod syml: ymarfer a siarad Cymraeg!

Mae parau a grwpiau’n cwrdd ar adegau ac mewn ffordd sy’n gyfleus iddyn nhw:  dros goffi neu ginio, neu ar y ffôn neu e-bost.

Yn y sesiynau mentora, bydd rhai yn defnyddio llyfrau cwrs neu gylchgronau i lywio’r drafodaeth, neu’n paratoi ar gyfer arholiadau – ond mae’r mwyafrif yn cwrdd i gael clonc!

Emily

 “Mae Cymraeg Jane mor dda erbyn hyn dw’i ddim yn teimlo bod lle iddi wella – ond y peth pwysig iddi hi nawr yw ymarfer, ymarfer, ymarfer a gwrando ar Gymraeg naturiol.” Emily, Swyddog Iaith

Jens

“Mae mentora'n wych! Mae Chris a fi yn cwrdd â'n gilydd bob dydd Iau am 10:30. Dw i'n dysgu lot o Gymraeg a lot am Gymru hefyd.” Jens, Athro Cyswllt, Coleg Gwyddoniaeth

Manylion Cyswllt

Os hoffech fod yn rhan o’r cynllun: swyddfaiaithgymraeg@abertawe.ac.uk