Rebecca Edwards

Rebecca Edwards

Cynorthwyydd Desg Cymorth

Rydw i’n gweithio ar y switsfwrdd yn y Brifysgol, yn ateb y ffôn ac yn trosglwyddo galwadau i bobl ac adrannau gwahanol.  Hefyd rwy’n cymryd galwadau am gymorth TG a Chyfyngau.

Gweithio Mewn Dwy Iaith

Pa mor aml fyddwch chi’n defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Rwy’n siarad Cymraeg yn eithaf aml ar y switsfwrdd, mae yna opsiwn ar y switsfwrdd i siarad gyda rhywun sydd yn gallu siarad Cymraeg.

Pa mor rugl ydych chi, yn eich barn chi?

Yn eithaf rhugl.  Cyn imi ddechrau gweithio yn y brifysgol, es i i’r brifysgol yn Lloegr, felly cwympais allan o’r arfer o siarad Cymraeg, ond trwy weithio ym Mhrifysgol Abertawe, rydw i wedi bod yn ymarfer ac yn defnyddio fy Nghymraeg eto.

Oes gennych chi unrhyw straeon positif sy’n ymwneud â defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Oes, rydw i wedi cwrdd â chymuned o ffrindiau trwy siarad Cymraeg yn gwaith.

Ydych chi wedi wynebu unrhyw heriau?

Yr unig sialens rwyf wedi wynebu yw dod i’r arfer o siarad Cymraeg.

Yn eich barn chi, pa mor bwysig ydy hi i allu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, hyd yn oed os mai nad chi sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw?

Yn fy marn i, mae’n bwysig iawn i gynnig gwasanaeth yn y Gymraeg.  Mae’r Gymraeg yn iaith ein gwlad, ac mae angen rhoi’r opsiwn i’r myfyrwyr a phobl y gymuned i siarad gyda staff trwy gyfrwng y Gymraeg.