Amserlen Digwyddiadau Wythnos Cyflogadwyedd

Mae’r Brifysgol wedi trefnu wythnos o ddigwyddiadau yn ymwneud a chyflogadwyedd 21 -25 o Ionawr. Gallwch weld manylion llawn ac archebu eich tocynnau ar y wefan http://www.swansea-union.co.uk/employability/ond isod mae rhestr o weithgareddau a digwyddiadau sydd wedi eu trefnu yn arbennig yn y Gymraeg.

Dydd Llun

Teitl Cyflwynydd Dyddiad/Amser Lleoliad Bwcio Lle

Gwneud cais am swydd a sgiliau cyfweld (rhan 1)

Wrth geisio am swyddi yn aml iawn bydd disgwyl i chi lenwi ffurflen gais yn hytrach na chyflwyno dim ond CV a chael cyfweliad ffurfiol, trwy gyfrwng dwy sesiwn byddwn yn eich paratoi ar gyfer y broses hon. Yn y sesiwn gyntaf byddwn yn trin a thrafod y gwaith o gwblhau ffurflenni cais am swyddi gan ystyried sut y gallwch geisio gwneud yn si┼Ár eich bod yn cael eich rhoi ar y rhestr fer. Yn dilyn y sesiwn gyntaf, byddwch yn dethol un o dair swydd i ymgeisio amdani ac yn llenwi’r ffurflen gais. Yna yn yr ail sesiwn, fel rhan o grwp, byddwch yn mynd ati i ystyried ceisiadau eich gilydd ar gyfer y swyddi hyn, gan ddethol pa rai sy'n haeddu rhestr fer, ac yn y pen draw y swydd. Bydd hwn yn brofiad gwerthfawr i’ch paratoi ar gyfer byd gwaith ac yn cynyddu eich sgiliau cyflogadwyedd (employability).

Gwybodaeth am y Daith i Oklahoma – Rhaglen Diwylliant a Iaith y Cherokee

Gwenno Ffrancon ac Elain Price

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branwen Lloyd

Dydd Llun 21 Ionawr

11.00 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Llun 21 Ionawr

12.00 – 1.00

 

 KH206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KH330

 

 

 

http://www.swansea-union.co.uk/employability/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar agor i bawb

 

 

 Dydd Mawrth 

Gwneud cais am swydd a sgiliau cyfweld (rhan 2)

(gweler uchod)

Gwenno Ffrancon ac Elain Price

Dydd Mawrth 22 Ionawr

3.00 – 4.00 

KH206 

http://www.swansea-union.co.uk/employability/ 

 Dydd Mercher

Dysgu fel gyrfa. PGCE yn Aberystwyth

Ursula Byrne a David Grace 

Dydd Mercher

23 Ionawr

2.00 – 3.00 

Faraday L 

 http://www.swansea-union.co.uk/employability/

 Dydd Iau

Beth nes i gyda fy ngradd o Brifysgol Abertawe

Cyfle gwych i glywed sut y datblygodd gyrfa un o gynhyrchwyr teledu mwyaf blaenllaw Cymru wedi iddi astudio Biocemeg yn Abertawe. Mae Elin Rhys bellach yn cynhyrchu rhaglenni dogfen ar gyfer y BBC, S4C, Animal Planet a’r Discovery Channel gan gyfuno ei diddordeb mewn gwyddoniaeth a’r cyfryngau. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwyddorau, y cyfryngau neu’r ddau mae’r sesiwn hon yn angenrheidiol i chi.

Elin Rhys

Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni cyfryngau

Telesgop

www.telesgop.co.uk/cy/about/ 

Dydd Iau 24

Ionawr

1.00 – 2.00 

Faraday L 

http://www.swansea-union.co.uk/employability/ 

 Dydd Gwener

Cynghorydd gyrfa / Clinig CV

(apwintiadau unigol, dewch a drafft o’ch CV)

Aled Williams 

Dydd Gwener 25 Ionawr

10.00 -1.00 

Ystafell Cyfweld Gyrfaoedd (Llyfrgell) 

Wrth y ddesg gyrfaoedd yn y llyfrgell 

Cyfleoedd Astudio Pellach

Ydych chi eisiau parhau i astudio? Ydych chi eisiau astudio un pwnc yn fanwl er mwyn cael cymhwyster pellach? Ydych chi wedi mwynhau ymchwilio ac ysgrifennu eich traethawd hir? Os mai ‘ydw’ ydi’r ateb i un o’r cwestiynau hyn yna hon yw’r sesiwn i chi. Bydd Robert Rhys yn trafod pa raddau pellach a llwybrau graddau ymchwil sydd ar gael i chi yma ym Mhrifysgol Abertawe a bydd Elain Price yn trafod y sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwyedd sydd i'w datblygu o ddilyn gradd bellach.

Robert Rhys ac Elain Price 

Dydd Gwener

25 Ionawr

3.00 – 4.00 

Faraday L 

http://www.swansea-union.co.uk/employability/ 

Cymraeg i Oedolion

Canolfan Cymraeg i Oedolion De Orllewin Cymru  

 

Dydd Gwener

25 Ionawr

4.00 – 5.00

Faraday L 

http://www.swansea-union.co.uk/employability/ 

Am fwy o wybodaeth am unrhyw weithgaredd neu cwestiwn cysylltwch â b.h.lloyd@swansea.ac.uk