Y campws

Abertawe oedd y Brifysgol gyntaf oedd â champws yn y Deyrnas Unedig, ac mae ei apêl gyfeillgar, glòs yn meithrin cymuned groesawgar a chefnogol.

Mae Abaty Singleton yn blasty mawr o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a adeiladwyd yn y dull neo-Gothig. Codwyd y t? ar gyfer John Henry Vivian, sef perchennog gwaith diwydiannol oedd â chryn gyfoeth, a daeth ei fab, Henry Hussey Vivian, yn Arglwydd Ardal Abertawe. Yn 1920, Abaty Singleton oedd adeilad cyntaf Prifysgol Abertawe, a bellach mae'n gartref i weinyddiaeth y Brifysgol.

Llyfrgell y Gyfraith oedd llyfrgell wreiddiol y Brifysgol, a dyma'r ail adeilad hynaf ar y campws ar ôl Abaty Singleton. Cafodd ei gynllunio gan Vernon Owen Rees, ac fe'i hagorwyd gan Ddug Caint yn 1937. Mae bellach yn adeilad rhestredig Gradd II.

Yr enw gwreiddiol ar D? Fulton oedd T?'r Coleg, ond fe'i hailenwyd ar ôl y Prifathro JS Fulton. Cafodd ei gynllunio gan Percy Thomas a'i agor yn 1965, ac mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Mae bellach yn gartref i amrywiaeth o wasanaethau i fyfyrwyr, bwytai, a siopau.

Adeilad Wallace yw adeilad arall y Brifysgol sydd yn adeilad rhestredig Gradd II. Cynlluniwyd hwn hefyd gan Percy Thomas, ac mae ganddo brif neuadd a phorth marmor trawiadol, ac mae'n nodedig am y cerfweddau sydd wedi'u cerfio ar hyd y bloc canol. Fe'i cwblhawyd yn 1961.

Mae modd gweld mwy o luniau o'r campws a mynd ar rhith daith.

Cynllun o Gampws Singleton

Rhaglen Ailddatblygu’r Campws

Mae’r brifysgol wrthi ar hyn o bryd yn adeiladu campws mawr, newydd – Campws y Bae – sy’n ddatblygiad 65 erw wrth ddod i mewn i Abertawe o’r dwyrain.

Mae’r datblygiad hwn yn mynd law yn llaw â chynlluniau i drawsnewid Campws presennol Parc Singleton, gan wella’n sylweddol brofiadau myfyrwyr ar draws y ddau safle.

Mae adeiladu Campws y Bae wedi cychwyn a bydd wedi’i gwblhau erbyn Medi 2015. Am ragor o wybodaeth am Raglen Ddatblygu’r Campws, ewch i’n safle micro un pwrpas.

Cynllun Campws y Bae

Lluniau o'n campws a'n cyfleusterau


Campws Singleton

map