Llety

Mae ein llety ar y campws llai na 300 metr o’n lleoliadau cynadledda ac mae’n lle perffaith i archwilio atyniadau naturiol a diwylliannol Abertawe, Bae Abertawe a Phenrhyn Gŵyr.

Gyda dros 1100 o ystafelloedd gwely amrywiol ar gael dros gyfnod gwyliau’r haf gallwn sicrhau bod dewis o ystafelloedd i gwrdd ag anghenion y mwyafrif. Er mai’r ystafelloedd en-suite sy’n mynd â bryd cynrychiolwyr cynadleddau gan amlaf, rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd nad ydynt yn en-suite ac opsiynau hunanarlwyo ar gyfer grwpiau sydd ar gyllideb.

Mae ein hystafelloedd wedi’u graddio’n Llety Campws 3* a 4* gan Croeso Cymru ac mae gan bob ystafell fynediad diwifr i’r rhyngrwyd (lle y mae hyn wedi’i archebu o flaen llaw). Mae nifer fawr o ystafelloedd gennym sy’n hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwyn ac sydd wedi’u haddasu i gwrdd ag anghenion pobl sydd ag anableddau.

Mae ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau hefyd yn gallu eich cynorthwyo â threfnu llety oddi ar y campws mewn un o westyau gwych Abertawe. Mewn sawl achos byddant yn gallu trefnu disgowntiau arbennig ar gyfer eich cynrychiolwyr.  

I gael gwybod mwy am ein llety ar gyfer cynadleddau, ffoniwch ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar (+44) 01792 295665 neu e-bostiwch ni ar conferences@abertawe.ac.uk.