Ystafelloedd cynadledda a chyfarfod

Gyda dros 130 o ystafelloedd cyfarfod ar ein Campws Singleton, gallwn gwrdd â phob galw. O ystafelloedd cyfarfod anffurfiol ar gyfer cyn lleied â 12 o bobl i ddarlithfeydd mawr sy’n dal dros 250, ceir ystafelloedd addas ar gyfer pob achlysur a phob cyllideb. Mae ein hystafelloedd i gyd yn cynnwys offer cylweledol o ansawdd proffesiynol heb gost ychwanegol.

Mae ein darlithfa fwyaf yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, yn eistedd bron i 400 o gynrychiolwyr. Fel y byddwch yn disgwyl o un o leoliadau celfyddydau mwyaf sefydledig y rhanbarth, mae gan y ganolfan gyfleusterau clyweledol a chymorth technegol o’r radd flaenaf; ardal gyntedd ddeniadol; bar a chyfleusterau arlwyo.

Mae ystafelloedd gennym sy’n ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd, gyda Rhandy Taliesin yn darparu dros 300 metr sgwâr o le arddangos, wedi’i gyflenwi’n llawn â phwyntiau teleffon, a chyflenwad pŵer a data.

Rydym hefyd yn gallu trefnu a dod o hyd i opsiynau eraill, er enghraifft pabell fawr ar lawnt Tŷ Fulton, a fydd cynnig safle mawr ar gyfer cyfarfod neu arddangosfa ar gyfer nifer fawr o bobl neu safle lletygarwch mewn lleoliad delfrydol ger mynedfa’r brifysgol. Mae ein Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau’n gallu cynorthwyo â syniadau arloesol neu ddyfeisgar eraill y gallwch ofyn amdanynt.

Mae cyfleusterau TG a chynadledda fideo gwych gennym, gan gynnwys ystafelloedd hyfforddi TG wedi’u cyfarparu’n llawn â rhwng 6 a 48 o gyfrifiaduron, gan gynnwys cyfrifiadur arddangoswr â gallu diogelu data.  

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’n lleoliadau a’n cyfleusterau technegol, ffoniwch ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar (+44) 01792 295665 neu e-bostiwch ni ar conferences@abertawe.ac.uk.