Cyfleusterau o safon fyd-eang ar y campws

Un o’r manteision niferus o gynnal cynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe yw y bydd eich cynrychiolwyr yn gallu defnyddio’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd gennym.

Bydd cynrychiolwyr yn gallu dadflino ym Mhwll Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys y pwll 50m a ddefnyddir ar gyfer cystadlaethau; ymestyn ac ystwytho yn ein campfa UniGym sydd â dros 80 o orsafoedd ffitrwydd; neu chwarae gêm yn ein neuadd chwaraeon, ar ein caeau awyr agored, yn yr arena athletau, neu ar y cyrtiau sboncen a thenis. 

Efallai y bydd cynrychiolwyr mwy anturus eu natur am ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 sydd wedi’i lleoli ar lan y môr ychydig y tu allan i’r campws. Yma ceir cyfle i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau traeth a dŵr, gan gynnwys caiacio, padl-fyrddio sefyll a phêl-foli ar y traeth.

I ymlacio mewn modd mwy tawel gall cynrychiolwyr ddefnyddio bariau undeb y myfyrwyr, mwynhau perfformiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin ac archwilio’r Ganolfan Eifftaidd ar y campws, un o’r arddangosfeydd blaenllaw o fywyd Eifftaidd yn y wlad.