Lleoliadau

theatr ddarlithio

Mae dros 130 o ystafelloedd cyfarfod gennym i gynnal rhwng 10 a 380 o bobl.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Llety

llety

Rydym yn gallu lletya dros 1000 o gynrychiolwyr ar y campws yn ein hystafelloedd astudio llety campws gradd 4* Croeso Cymru.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Cyfleusterau ar y Campws

gym

Gall cynrychiolwyr fanteisio ar y cyfleusterau o’r radd flaenaf ar ein campws.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Arlwyo a Lletygarwch

pwdin

O giniawau bwffe i wleddoedd gala, mae ein tîm arlwyo arobryn yn darparu bwyd a diod sy’n dod â dŵr i’r dannedd.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth