Y lleoliad delfrydol i archwilio Bae Abertawe, Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr

Yn ystod gwyliau’r haf mae ein llety campws gradd 4* ar gael i’w logi gan grwpiau, teuluoedd neu unigolion. Os ydych yn chwilio am wely a brecwast, ystafell yn unig, neu hunanarlwyo, mae ein Campws Singleton dafliad carreg o’r traeth ac yn lleoliad delfrydol i archwilio Bae Abertawe, Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr. Mae tai hunanarlwyo gennym hefyd ym Mhentref Hendrefoelan, dwy filltir i’r gogledd-orllewin o Gampws Singleon.

Ar gyfer grwpiau a sefydliadau mwy eu maint rydym yn gallu darparu ystod o opsiynau gwerth da am arian o ran  arlwyo, lleoedd cymdeithasol ac ystafelloedd cynadledda neu gyfarfod yn ôl y gofyn. Rydym yn cynnal grwpiau astudiaethau maes, ysgolion iaith, grwpiau ieuenctid a grwpiau tebyg yn rheolaidd, sy’n mwynhau’r cyfuniad o’n cyfleusterau nodedig a’n lleoliad anhygoel.

Os ydych yn trefnu ar gyfer grŵp neu’n unigolyn a fyddai’n hoffi archebu ystafell, ffoniwch ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar (+44) (0)1792 295665 neu e-bostiwch conferences@abertawe.ac.uk.