Rheoli diwnïad gyda’n ‘Harbenigwyr Digwyddiadau'

Rydym yn deall y gall trefnu digwyddiad neu gynhadledd o bwys fod yn broses anodd a hyn yn oed yn llethol. Dyna pam rydym yn falch o gynnig gwasanaeth rheoli digwyddiadau proffesiynol a fydd yn eich cynorthwyo bob cam ar hyd y ffordd. Mae ein gwasanaeth ‘Arbenigwyr Digwyddiadau’ ar gael i drefnwyr mewnol ac allanol fel ei gilydd.

Mae ein tîm ‘Arbenigwyr Digwyddiadau’ yn bobl broffesiynol â llawer o flynyddoedd o brofiad yn trefnu digwyddiadau mawr a chymhleth. Maent yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth i gyd-fynd â’ch anghenion, o ddarparu a rheoli system gofrestru ar-lein i reoli digwyddiadau yn llawn gan gynnwys ymgynghori cyffredinol, cyfathrebu â chynrychiolwyr, rheoli ariannol, cynhyrchu pecynnau i gynrychiolwyr, cymorth gyda'r we, cysylltu â gwasanaethau arlwyo a rheoli ar y safle yn ystod y digwyddiad.

I gael gwybod mwy am ein gwasanaeth ‘Arbenigwyr Digwyddiadau’ ffoniwch ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar (+44) 01792 295665 neu e-bostiwch ni ar conferences@abertawe.ac.uk.