Cynadleddau preswyl ym Mhrifysgol Abertawe

Mewn parc, yn y ddinas, ger y traeth, mae Prifysgol Abertawe’n lleoliad delfrydol ar gyfer cynadleddau preswyl, boed yn fawr neu’n fach. Gyda 130 a mwy o ystafelloedd cyfarfod ar ein Campws Singleton, a’n theatr fwyaf yn dal bron i 400 o gynrychiolwyr, gallwn gwrdd â bron pob galw.  

Mae cynrychiolwyr yn caru ymweld â Phrifysgol Abertawe oherwydd ein campws cryno sydd wedi’i leoli yn edrych yn uniongyrchol dros Fae Abertawe. Ychydig iawn o leoliadau sy’n gallu darparu amgylchedd naturiol mor ddymunol a bod yng nghanol dinas ddiwylliannol ffyniannus ar yr un pryd. Mae’r asedau naturiol hyn wedi’u cyflenwi gan gyfleusterau campws safon fyd-eang Prifysgol Abertawe, gan gynnwys mannau arlwyo arobryn, cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd gwych, a Phwll Cenedlaethol Cymru. 

Ar gyfer ein cynadleddau preswyl, rydym yn lletya cynrychiolwyr yn ein hystafelloedd sengl llety campws gradd 4* Croeso Cymru, sy’n en-suite ac yn hygyrch i bawb. Ar gyfer cynadleddau mwy eu maint rydym yn gallu lletya hyd at 1600 o gynrychiolwyr gan ddefnyddio ein llety safonol 3* hefyd. I’r rhai hynny sydd eisiau, gallwn drafod cyfraddau disgownt gyda gwestyau a chyfleusterau gwely a brecwast lleol.  

Mae pecynnau 24 awr gwerth gwych ar gael gennym i gynrychiolwyr, ac mae ein hyblygrwydd yn caniatáu i chi ddylunio’r pecyn delfrydol i gwrdd â’ch gofynion a’ch cyllideb. Ffoniwch ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar  +44 (0) 1792 295665 neu e-bost nhw ar conferences@abertawe.ac.uk.