Digwyddiadau Undydd ym Mhrifysgol Abertawe

Wedi’i lleoli mewn safle hyfryd ar lan y môr ac yn hawdd i’w chyrraedd drwy brif ffyrdd a chysylltiadau trên, gydag ystafelloedd cyfarfod ar gyfer rhwng 10 a 380 o gynrychiolwyr, mae Prifysgol Abertawe’n lleoliad poblogaidd ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau o bob math.

Rydym yn cynnig cyfraddau cystadleuol i gynrychiolwyr undydd sy’n cynnwys llogi eich prif ystafell gyfarfod, cinio bwffe ysgafn, lluniaeth yn y bore a chyda’r prynhawn, parcio lleol, WiFi am ddim, a defnydd o offer Clyweledol.

Mae ein pecynnau’n hyblyg i gwrdd â’ch gofynion ac rydym yn gallu darparu ystod o wasanaethau ychwanegol megis gwleddoedd gala (naill ai ar y campws neu oddi ar y campws), llety (naill ai ar y campws neu mewn gwestyau lleol) a mynediad at ein cyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf.

I archebu neu i gael gwybod rhagor, ffoniwch ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar (+44) 01792 295665 neu e-bostiwch ni ar conferences@abertawe.ac.uk.