Ystafelloedd Cyfarfod Margam ym Mhrifysgol Abertawe

Mewn lleoliad cyfleus ar gyfer y ddinas ac yn edrych dros Fae Abertawe, mae ein cyfleusterau’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd busnes, sesiynau hyfforddi, cyrsiau astudio a digwyddiadau tebyg.

Rydym yn gallu darparu cyfleusterau cyfarfod drwy’r flwyddyn yn ein cyfleuster penodedig, Ystafelloedd Margam. Swît o ystafelloedd llawr gwastad yw’r rhain gyda seddi i hyd at 80 o bobl yn null ystafell ddosbarth, 104 yn null cabaret a 130 yn null theatr.

Mae Caffi West, safle llawr gwastad sy’n ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd neu ar gyfer eistedd hyd at 100 o bobl yn null theatr, a’n Hystafell Gastell, sy’n gallu eistedd hyd at 35 yn null ystafell ddosbarth neu 20 yn null ystafell cyfarfod bwrdd, hefyd ar gael i’w llogi drwy gydol y flwyddyn.

Ar gyfer cyfarfodydd undydd mwy eu maint mae ein theatr Taliesin ar gael drwy gydol y flwyddyn, er bod argaeledd yn gyfyngedig oherwydd y nifer fawr o ddigwyddiadau celfyddydol a gynhelir yno. Pan fo Taliesin ar gael, gall gynnal hyd at 380 o gynrychiolwyr.

Mae cyfraddau cynrychiolwyr undydd ar gael gennym sy’n cynnwys llogi ystafell, cinio bwffe ysgafn, lluniaeth yn y bore ac yn y prynhawn, offer cylweledol, mynediad Wifi am ddim a pharcio lleol.

I archebu neu i gael gwybod rhagor, ffoniwch ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar (+44) 01792 295665 neu e-bostiwch ni ar conferences@abertawe.ac.uk.