Cynadleddau a Chyfarfodydd Undydd

Cynadleddau Preswyl

llety

Mae ein pecyn i gynrychiolwyr yn cynnwys llety campws 4* Croeso Cymru, ystafelloedd cyfarfod Gwobr Aur a gwasanaeth lletygarwch arobryn.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Cynadleddau Dibreswyl

Digital technium

Mae ein pecynnau dibreswyl yn hyblyg ac yn gystadleuol o ran pris; bydd ein tîm Cynadleddau a Digwyddiadau’n sicrhau eich bod chi’n derbyn yr hyn sydd angen arnoch i’r dim. 

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Cyfarfodydd Undydd ar y Campws

ystafell gyfarfod

Manteisiwch ar ein cyfleusterau cyfarfod penodedig sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Rheoli Digwyddiadau

taflenni

Mae ein tîm o ‘Arbenigwyr Digwyddiadau’ yn darparu gwasanaeth rheoli digwyddiadau proffesiynol.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth