Yn cyflwyno ein Pentref Chwaraeon Rhyngwladol gwerth £20 miliwn

Mae llu o brofiad gennym o drefnu digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon ar bob lefel; ac mae ein cyfleusterau chwaraeon ymhlith y cyfleusterau chwaraeon prifysgol gorau yn y DU.

Yn 2014 byddwn yn falch o gynnal Pencampwriaethau Athletau Ewropeaidd y Pwyllgor Athletau Paralympaidd a Phencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ewropeaidd y Ffederasiwn Rygbi Cyffwrdd Rhyngwladol. Yn 2016 byddwn yn cynnal Pencampwriaethau Rygbi 7 bob ochr y Byd i Brifysgolion y Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Chwaraeon Prifysgol (FISU).

Ar hyn o bryd rydyn yn cynnal dwsinau o ddigwyddiadau bob blwyddyn gan gynnwys gwersylloedd hyfforddi cyffredinol, paratoadau ar gyfer cystadlaethau, cyfarfodydd clybiau, cystadlaethau a digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned. Mae perthynas barhaus gennym gyda'r Gweilch ac rydym yn cynnal gwersyll hyfforddi bob haf ar gyfer chwaraewyr rygbi addawol o dramor ac mewn blynyddoedd diweddar rydym wedi cynnal sefydliadau mor amrywiol â charfan baralympaidd Mecsico, clybiau nofio Sheffield a Leeds a chlwb athletau Birchfield Harriers. 

Mae ein Pentref Chwaraeon £20miliwn yn cynnwys:

  • Pwll Cenedlaethol Cymru;
  • stadiwm athletau ag 8 lôn;
  • canolfan hyfforddi athletau dan do;
  • dau gae astroturf sail dŵr â llifoleuadau;
  • campfa ag 80+ o orsafoedd;
  • cyrtiau sboncen a thenis;
  • gwasanaethau ffisiotherapi;
  • 1100 o ystafelloedd gwely ar y campws, o fewn 500m i’r cyfleusterau chwaraeon.

Os hoffech drafod cynnal digwyddiad chwaraeon yn Abertawe, cysylltwch â’r tîm Cynadleddau a Digwyddiadau ar (+44) (0)1792 295665 neu e-bostiwch conferences@abertawe.ac.uk