Llety

Gyda mwy na 700 o ystafelloedd gwely en suite ar gael yn ystod gwyliau'r haf (dechrau Gorffennaf tan ddechrau Medi), nid oes angen i gynrychiolwyr cynhadledd edrych ymhellach am lety modern a chyfleus sy'n sicrhau gwerth am arian.

Mae'r blociau preswyl newydd a adeiladwyd yn 2015 yn gartref i fyfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd, yna cynhelir rhaglen ddwys o lanhau a chynnal a chadw i'w trawsnewid i lety cynhadledd ardderchog ar gyfer cyfnod yr haf.

Mae'r pecyn cynhadledd argymelledig yn cynnwys dillad gwely (cânt ei newid bob tri diwrnod), tywelion, taclau ymolch, cyfleusterau te a choffi, gwasanaethu'r ystafell bob dydd a chyswllt Wi-Fi am ddim.

Gall ein Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau hefyd eich cynorthwyo â threfnu llety oddi ar y campws yn un o nifer o westai gwych Abertawe. Mewn nifer o achosion gallwn drefnu gostyngiadau i'ch cynrychiolwyr.

Mae'r gyfradd gwely a brecwast yn dechrau o £45.

Am ragor o wybodaeth am ein llety ar gyfer cynadleddau, cysylltwch â'n Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau drwy ffonio (+44) 01792 295665 neu e-bostio conference@abertawe.ac.uk.