Ystafelloedd Cynhadledd a Chyfarfod

Wedi'i adeiladu o gwmpas cyfadeilad amlbwrpas y Neuadd Fawr, bydd Campws y Bae yn berffaith ar gyfer cynadleddau academaidd, cyfarfodydd cyffredinol cymdeithasau, digwyddiadau corfforaethol, arddangosfeydd, lansio cynnyrch, cyfarfodydd dydd, perfformiadau a mwy. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • Cyfadeilad y Neuadd Fawr gydag awditoriwm 700 o seddau; tair darlithfa ymneilltuo fawr; a sawl ystafell ymneilltuo arall;
 • Cyfadeilad â lefel ganol â chyfleuster arlwyo sy'n berffaith ar gyfer derbyniadau, lansiadau ac arddangosfeydd;
 • Gofod yn yr awditoriwm ar lawr sy'n rhannol wastad, felly gellir ei gyflunio i ofynion, gan gynnwys perfformiadau, arddangosfeydd, arddangosiadau cynnyrch;
 • Sawl darlithfa ac ystafell ddosbarth arall ar draws y campws i ddarparu ystafelloedd ymneilltuo eraill, gofod ar gyfer arddangosfa neu i gynnal cynadleddau llai yn ôl y gofyn;
 • Galluoedd clyweled ym mhob ystafell;
 • Pob llety ar y campws newydd yn cynnwys o leiaf 600 o ystafelloedd gwely, sydd ar gael ym mis Gorffennaf, mis Awst a dechrau mis Medi;
 • Traeth preifat yn wynebu Bae Abertawe; sy'n lleoliad perffaith ar gyfer derbyniadau awyr agored, barbeciws, gweithgareddau adeiladu tîm;
 • Safle 800 erw yn cynnwys gwarchodfa natur/safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig, sy'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio ar ddiwedd diwrnod hir;
 • Cyfleusterau ar gael i gynrychiolwyr, gan gynnwys bwyta, siopa a neuadd chwaraeon;
 • Llefydd parcio am ddim (nifer cyfyngedig);
 • Lleoliad sy'n hawdd ei gyrraedd o'r ffordd, pum munud i ffwrdd o gyffordd 42 yr M4 a chanol dinas Abertawe.

Mae'r gyfradd cynrychiolwyr dydd yn dechrau o £36 a'r gyfradd am 24 awr o £105.60.

I ymholi neu i gadw lle, cysylltwch â'n Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau drwy ffonio +44 (0) 1792 295665 neu e-bostio confrences@abertawe.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth am ddatblygiad Campws y Bae, gan gynnwys y newyddion diweddaraf, lluniau o'r gwaith adeiladu, delweddau gan gyfrifiadur a mwy, ewch i dudalen Datblygu'r Campws.