Cyfleusterau yng Nghampws y Bae

Mae gan Gampws y Bae'r holl gyfleusterau y gellir eu disgwyl mewn tref fach, gan frolio archfarchnad, banc, siopau coffi, llyfrgell, campfa a chyfleusterau eraill ei hun.

Mae cynrychiolwyr cynhadledd yn mwynhau mynediad am ddim i'r holl gyfleusterau hyn, ac eithrio'r gampfa/neuadd chwaraeon, y mae ffi fach am eu defnyddio.

Mae mynediad rhwydd i'r traeth, a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn hefyd, sydd ger y campws ac a weinyddir gan y Brifysgol.

Darperir Wi-Fi am ddim ledled y safle i holl gynrychiolwyr cynhadledd a digwyddiad.