Cynadleddau a Digwyddiadau

Cynadleddau a Chyfarfodydd Undydd

cynadleddau

Rydym yn cynnal digwyddiadau o gyfarfodydd busnes gweithredol i gynadleddau rhyngwladol mawr.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Digwyddiadau Chwaraeon

Taekwondo

Mae ein Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon ar bob lefel. 

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Campws Parc Singleton

cyfleusterau

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ein hystafelloedd cynadledda, ein llety, a’r cyfleusterau o safon fyd-eang ar ein campws.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth

Campws y Bae

campws y bae

Gall Campws y Bae frolio cyfleusterau ysbrydoledig o'r radd flaenaf, a fydd ar gael ar gyfer cynadleddau o 2016.

Aros mewn Grwpiau

Kayak

Dros fisoedd yr haf, gallwch fwynhau ein llety yn edrych dros Fae Abertawe a chewch werth gwych am eich arian.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth 

Bae Abertawe

traeth

Mae Bae Abertawe, Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr ymhlith y lleoliadau mwyaf syfrdanol yn y DU. Ewch i visitswanseabay.com i gael gwybod rhagor.