Lletygarwch a Digwyddiadau

Os ydych yn trefnu cyfarfod neu ddigwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe, gall Gwasanaethau Arlwyo’r Campws eich helpu i’w wneud yn arbennig.

P’un ai ydych chi’n trefnu cyfarfod busnes bach, yn cynllunio cynhadledd o broffil uchel, neu eisiau cynnal cinio gala i gannoedd, mae gennym fwydlen addas i bob un.

Edrychwch ar ein dewis blasus o giniawau gwaith a bwffes yma neu cliciwch yma i weld ein bwydlen ginio gala flasus.

I drafod y gofynion ar gyfer eich cyfarfod neu ddigwyddiad arlwyo gydag un o’r Tîm yn y Gwasanaethau Arlwyo, neu i archebu gwasanaeth, ffoniwch ni ar: 01792 295559 neu e-bostiwch ni ar eat@swansea.ac.uk.

Bwffes Blasus

Bwffes Blasus

Edrychwch ar ein dewis o fwydlenni blasus ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau yma.

Gloddestau a Chiniawau Ffurfiol

Gloddestau a Chiniawau Ffurfiol

Edrychwch drwy ein dewis o fwydlenni gloddestau arbennig yma