Lletygarwch a Digwyddiadau

Lletygarwch a Digwyddiadau

Mae'r Gwasanaeth Arlwyo'n ymdrechu i ddarparu gwasanaeth o safon. Mae ein tîm yn rhoi gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar - gallwn eich helpu i drefnu cinio mawreddog neu ddigwyddiad arall, a gallwn ddarparu lleoliad a gwasanaeth arlwyo ar gyfer cyfarfodydd. Mae ein llyfrynnau diwygiedig ar gyfer gwleddau a chinio bys a bawd ar gael yn awr.

Cysylltwch â ni ar 01792 295559 neu anfonwch neges e-bost at eat@abertawe.ac.uk

Cinio Bys a Bawd a Lletygarwch

ochr o gig eidion

Mae gyda ni ystod o fwydlenni i ddiwallu'ch anghenion. O ginio gweithio bach i ginio bys a bawd llawn, gallwn gynnig rhywbeth pwrpasol addas. Bwydlen Lletygarwch

Digwyddiadau a Gwledda

Pwdin

Boed yn ginio bach i ychydig o westeion neu'n wledd fawr, bydd unrhyw ddigwyddiad a drefnir gennym yn ddigwyddiad arbennig. Bydd ein tîm yn sicrhau bod pob digwyddiad yn llwyddiant, gydag atgofion melys i bawb. Bwydlen Gwledda