Cynigion a Hyrwyddiadau

Cynigion a Hyrwyddiadau

Cardiau Teyrngarwch

Peidiwch â cholli mas - codwch gerdyn teyrngarwch heddiw a dechrau casglu pwyntiau. Byddwch yn ennill 5 pwynt am bob £1 y byddwch yn ei wario yn ein bwytai a chaffis*. Chwiliwch am y cynigion pwyntiau bonws, a chael gwell gwerth am arian! 

Daliwch i gasglu pwyntiau bob tro y byddwch yn ymweld, a phan fyddwch yn barod, cewch gyfnewid eich pwyntiau am ragor o fwyd a diodydd. Mae pob pwynt yn werth 1c. 

(*ac eithrio alcohol a losin).

I gofrestru'ch cerdyn, ewch i: www.campuscatering.co.uk

 

Cerdyn Bwyta Talu Ymlaen Llaw

Aros am gyfieithu

Neuaddau Preswyl

Aros am gyfieithu

Cerdyn Bwyta Hyblyg

Aros am gyfieithu