Croeso Cynnes yn Core

Core yw’r lle bwyta modern, newydd sbon, mewn awyrgylch agored. Mae’n gynnes a chlyd yn y gaeaf a gallwch fwyta allan ar y pafin yn yr haf. Rydym ym mhen gorllewinol Campws y Bae yn agos at neuaddau’r myfyrwyr a ph’un ai ydych chi’n chwilio am fwyd cartref neu rywbeth mwy egsotig, mae ar gael yn Core.

Oriau Agor

  • 08:30 - 15:00 - Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Cegin

Cewch frecwast Cymreig traddodiadol a phrydau cartref da fel pastai’r bwthyn a chig eidion rhost. 

Koop

Os yw’n well gennych chi fwyd cyflym, ffres yna mae ar gael yn Koop, o gyw iâr wedi’i ffrio i bitsas, pasta a photiau salad.

Stryd

Os ydych eisiau rhywbeth mwy egsotig dewch i Stryd, lle mae bwyd stryd ar gael sy’n amrywio o brydau rhyngwladol fel cyrri a phrydau efo reis i nwdls a phrydau wedi’u tro-ffrio.